Vapaavalintainen päästövähennys kotimaan metsänistutus hankkeella

Vapaavalintaisen määrän (1kpl = 1 tonni) kompensointi.

33,80 EUR  • Tuote nro: 902

Tuotteen kuvaus

Tällä tuotteella voit pienentää hiilijalanjälkeäsi haluamasi määrän. Vähennys toteutetaan istuttamalla uutta metsää maalle, joka ei ole metsätalouden käytössä istutuksen alussa (joutomaa, vajaatuottoinen pelto, jne.). Valitessasi tämän tuotteen, yksi aari (100m2) uutta metsää istutetaan jokaista kompensoimaasi hiilidioksidi tonnia kohden. Aarille istutetaan, puulajista (kuusi, mänty, rauduskoivu) riippuen, 16-22 puuta.

Päästökompensoinnin myynnistä saaduilla tuloilla, rahoitetaan yksityisten maanomistajien kanssa tehtäviä sopimuksia alueiden metsityksestä ja niille istutettavien puuntaimien hankinta paikallisista metsänhoitoyhdistyksistä. Sopimuksen mukaan maanomistaja sitoutuu istuttamaan ja kasvattamaan metsän, omistamalleen käyttämättömälle tai vajaatuottoiselle pelto-/joutomaalle, voimassa olevia hyvän metsänhoidon suosituksia noudattaen.

Tarkemmat tiedot hankkeesta löydät täältä.

Lähetämme sähköpostiisi 24 tunnin sisällä hankinnastasi sertifikaatin todisteeksi tekemästäsi päästöjen kompensoinnista. Voit antaa päästöjen kompensoinnin myös lahjaksi lisäämällä lahjan saajan nimen tilauksen Lisätiedot-kenttään, jolloin sertifikaattiin tulee sekä lahjan antajan että lahjan saajan nimi.