Yrityksen hiilijalanjälkiraportti ja toimenpidesuositukset

Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta, raportointi ja toimenpidesuositukset.

1 225,00 EUR  • Tuote nro: Y101

Tuotteen kuvaus

Tällä tuotteella teemme yrityksesi hiilijalanjäljen laskennan ja laskentaan perustuvan toimenpidesuosituksen, päästöjen vähentämiseksi suositeltavista toimista. Laskennasta ja suosituksista muodostamme raportin, jonka toimitamme sähköpostitse.

Voit halutessasi käyttää raporttia osana yhteiskuntavastuuraporttia GRI:n luoman ohjeistuksen mukaisesti.

Hiilijalanjäljen laskenta perustuu yrityksen kulutuslukuihin toteutuneelta 12 kuukaudelta, eli lähetämme teille ensin kyselykaavakkeen, jonka palautettuanne teemme laskelmat ja muodostamme raportin.

Kulutustietojen lisäksi laskennassa käytetään toimipaikkakohtaisia päästökertoimia. Laskennan lopputulos riippuu siten ilmoitetuista kulutustiedoista ja käytetyistä päästökertoimista.

Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin (A Corportate Accounting and Reporting standard). GHG Protocol on laajimmin käytetty kansainvälinen laskentatyökalu kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.