Useimmin kysytyt kysymykset.

Mistä tiedän, paljonko päästöni ovat?

Olemme luoneet valmiita vaihtoehtoja erityyppisten päästöjen kompensointiin kuten: lentämisen, autoilun, asumisen, laivamatkojen ja henkilökohtaisten päästöjen kompensoimiseksi. Lisäksi internetissä on monia laskureita, joilla voi arvioida päästöjen määrää, esimerkiksi Sitran elämäntapatesti.

Mitä päästökompensointi tarkoittaa?

Päästökompensointi tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen kompensoimista estämällä vastaavan määrän päästöjä syntymästä muualla, esimerkiksi sijoittamalla uusiutuvan energian projekteihin.

Millaisia kompensointiprojekteja te käytätte?

Yksityisasiakkaille käytämme ainoastaan projekteja, jotka on sertifioitu joko Gold Standard tai Gold Standard LUF standardien mukaisesti. Standardien mukaan toteutettavien projektien edellytyksenä on se, että niistä on hyväksytty toteutussuunnitelma ja, että ne auditoidaan ulkopuolisten toimijoiden toimesta. Yritysasiakkaille voimme tarjota myös YK:n alaisia päästövähennyshankkeita. Täältä löytyy tietoa Gold Standardin kriteereistä.

Miten tiedän, että rahani todella käytetään päästökompensoinnin tekemiseen?

Tyypillinen toimintatapa päästökompensointeja tehtäessä on se, että päästövähennys yksiköt hankitaan isommissa erissä, jolloin yksittäisten asiakkaiden kompensoinnit ovat osa isompaa määrää, eikä tietyn asiakkaan kompensointia voi yksilöidä.

 Meidän tavoitteenamme on tehdä toiminnastamme mahdollisimman läpinäkyvää, joten olemme ainoana toimijana ottaneet käyttöön menetelmän, jossa asiakkaamme voivat itse tarkistaa päästökaupparekisteristä kompensointinsa toteutuneen.

 Myös me hankimme päästövähennys yksiköt isommissa erissä, mutta rekisteröintivaiheessa lisäämme jokaisen kompensoitavan asiakkaan sertifikaattinumeron ja kompensointimäärän rekisteritietoihin. Rekisteröinnin kirjauduttua julkiseen tietokantaan, lähetämme asiakkaalle linkin kyseiseen rekisterimerkintään, jolloin jokainen voi tarkistaa oman kompensointinsa toteutuneen. Asiakkaiden tietosuojaa kunnioittaaksemme käytämme sertifikaatin numeroa asiakkaan nimen sijaan.

 Koska teemme hankinnat isommissa erissä, rekisteröinti ja ilmoitus asiakkaalle tehdään noin 1 - 3 kuukauden kuluessa asiakkaan verkkokaupassa asioinnin jälkeen.