Sertifioidut päästövähennys projektit

Gold Standard ja Gold Standard LUF ovat standardeja, joiden tarkoituksena on nopeuttaa Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Puhtaan teknologian-, sekä metsänistutus projekteista syntyy korkealuokkaisten standardien mukaisesti todennettuja päästövähennyksiä (verified emission reduction, VER). Gold Standard projektit ovat konkreettisia toimia, joilla kasvihuonekaasupäästöt vähenevät mitattavasti.


Jotta voitaisiin saavuttaa Pariisin sopimuksen pyrkimys eli pitää ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2 °C:n ja saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, ilmastotoimien tulee olla moniulotteisia. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien on myös autettava maailmaa kehittymään kestävällä tavalla. Onkin tärkeää, että päästövähennystoimet kohdennetaan etenkin kehittyviin väkirikkaisiin maihin, joilla ei ole säänneltyjä päästövähennystavoitteita. 

  

Esimerkit projekteista, joista päästövähennyksiä hankitaan.

 

CO2OL Tropical Mix metsänistutus, PANAMA

Yleiskuvaus

Tämän hankkeen avulla metsitetään, entiset kesanto- ja laidunmaat, alkuperäisillä puulajeilla sekametsiksi. Osa alueista käytetään luonnonmukaisen kaakaon tuotantoon.

Tämä hanke sitoo ilmakehästä yhteensä noin 336 000 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä, joista noin 127 000 tonnia välillä 2015 - 2025.

Projektin tyyppi: Metsän uudelleenistutus

Sertifikaatti: Gold Standard LUF (Land Use and Forests)

Projektin ID: 103000000006195

Muut vaikutukset: Hanke luo pysyviä työpaikkoja paikalliselle (150 työpaikkaa tähän mennessä). Hanke mahdollistaa paikallisille myös muita kestäviä tulonlähteitä kuten: sertifioidun trooppisen puun, kaakaon ja siementen myynnin. Hanke yhdistää metsä- ja maa-alueita luoden yhtenäiset muuttokäytävät alueen eläimille. Hanke vähentää lisäksi alueen eroosiota ja parantaa vesitaloutta. Tarjoaa elinympäristön 15 erittäin uhanalaiselle lajille.

Istutettava ala:  2130 hehtaaria

Suojeluala: 889 hehtaaria


 MADHAYA PRADESH tuulivoimapuisto, INTIA

Yleiskuvaus

Tämän hankkeen avulla, rakennetaan tuulivoimapuisto, joka edistää Intian uusiutuvan energian tuotantoa. Hanke tuottaa vuosittain 180 GWh puhdasta sähköä, joka vastaa yli 42 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Hankkeella on myös monia myönteisiä vaikutuksia alueelle.

Tämä hanke estää vuosittain 175 000 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä pääsemästä ilmakehään.

Projektin tyyppi: Uusiutuva energia, tuulivoima

Sertifikaatti: Gold Standard VER (verified emission reduction)

Projektin ID: 103000000009191

Muut vaikutukset: Projekti lahjoittaa ilmaiset opiskelumateriaalit 25 koululle, jotka tarjoavat opiskelupaikan yli 5000 lapselle, sekä stipendejä ansioituneille opiskelijoille. Projektin avulla rakennetaan vesisäiliöitä ja vedenpuhdistuslaitteistoja alueen asukkaille ja lisäksi rakennetaan noin 90 km sähkönjakeluverkkoa alueen kotitalouksien käyttöön ja noin 22 km päällystettyä tietä. Hanke luo myös pysyvän työpaikan 76 paikalliselle.

Tuuliturbiinien määrä: 67

Tuulipuistojen kokonaistuotanto: 180 GWh/vuosi

 

CHANGBIN ja TAICHUNG tuulivoimapuistot, TAIWAN

Hiilidioksidin vähennys tuulivoimalla

Yleiskuvaus

Tämän hankkeen avulla, rakennetaan kaksi tuulivoimapuistoa, jotka edistävät Taiwanin uusiutuvan energian tuotantoa.
Hanke tuottaa puhdasta sähköä yli 86 300 kotitaloudelle ja edistää saaren kestävää kehitystä.

Tämä hanke estää vuosittain 200 000 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä pääsemästä ilmakehään.

Projektin tyyppi: Uusiutuva energia, tuulivoima

Sertifikaatti: Gold Standard VER (verified emission reduction)

Projektin numero: 300 190

Muut vaikutukset: Sen lisäksi, että hankkeella on myönteinen vaikutus globaaliin ilmastoon, tämän hankkeen yhteydessä tehdään monia luonnonsuojelutoimia, kuten rantojen säännöllistä puhdistamista jätteistä ja roskista, sekä opastettuja kierroksia tietoisuuden lisäämiseksi ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristökysymyksistä. Hanke luo myös pysyvän työpaikan 28 paikalliselle.

Tuuliturbiinien määrä: 65

Tuulipuistojen kokonaistuotanto: 483 GWh/vuosi


 SUZHOU, metaanin talteenotto, KIINA

Hiilidioksidin vähennys metaanin talteenotolla

Yleiskuvaus

Tämä hanke tuottaa puhdasta sähköä kaatopaikalta kerätystä metaanista ja parantaa  paikallisten elämää sekä edistää kestävää kehitystä Kiinassa. Hankkeen avulla voidaan korvata kivihiilellä tuotettua sähköntuotantoa, jonka määrä Kiinassa on noin 80% koko sähköntuotannosta.

Tämä hanke estää vuosittain 134 000 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä pääsemästä ilmakehään.

Projektin tyyppi: Metaanin talteenotto

Sertifikaatti: Gold Standard VER (verified emission reduction)

Projektin numero: 300 259

Muut vaikutukset: Päästövähennysten lisäksi, tämän hankkeen yhteydessä tehdään monia ympäristöä ja paikallista yhteisöä hyödyttäviä toimia kuten, kustannetaan ilmainen alueella kiertävä terveydenhuolto yksikkö ja annetaan rahoitusta paikalliselle korkeakoululle. Hanke luo myös pysyvän työpaikan 20 paikalliselle. 

Sähkön kokonaistuotanto: 27 GWh/vuosi