Gold Standard sertifiointi

Gold Standard on WWF:n perustama sertifiointistandardi hiilidioksidipäästöjen vähentämishankkeille.

Gold Standard ja Gold Standard LUF varmistavat, että päästövähennyshankkeet, todellisuudessa vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Olennaisena osana Gold Standard hankkeita on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet SDGs, eli hankkeet ottavat päästöjen vähentämisen lisäksi, tasavertaisesti huomioon ympäristön, talouden ja paikallisen yhteisön ihmiset.

Hankkeet tuottavat todennettuja päästövähennyksiä (Verified Emission Reduction = VER). Yksi VER vastaa yhtä tonnia CO2e päästöjä.

YK:n päästöoikeuksien sertifiointi

YK-sertifioituja päästövähennyksiä tuotetaan ilmastoystävällisistä hankkeista, joita kutsutaan puhtaan kehityksen mekanismiksi (CDM). CDM-hankkeet toteutetaan kehitysmaissa ja edistävät niiden kestävää kehitystä (SDGs). Kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden toimesta vuonna 2015.

CDM-hankkeissa noudatetaan tiukkoja teknisiä standardeja ja niitä valvotaan tarkasti kansainvälisen seuranta-, raportointi- ja todentamisprosessin avulla.

Hankkeet tuottavat sertifioituja päästövähennyksiä (Certified Emission Reduction = CER). Yksi CER vastaa yhtä tonnia CO2e päästöjä. 

Esimerkkejä käytetyistä hankkeista.