Kilpailu on kovaa ja erottuminen joukosta on entistä tärkeämpää.

Ilmastonmuutos on yhä enenevässä määrin voimakkaasti esillä niin mediassa, yleisessä keskustelussa kuin poliitikkojen puheissakin. Kuluttajien tietoisuus kasvaa ja valinnat kohdistuvat entistä useammin ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Yritykset ovatkin nyt valinnan edessä: mukaudutaanko ilmastokysymykseen passiivisesti vai toimiiko yritys vastuullisesti päästöjään vähentämällä ja vahvistetaanko samalla yrityksen ilmastomyönteistä imagoa niin, että se saadaan käännettyä kasvun ajuriksi ja kilpailueduksi.

Yritykset voivat toimia vastuullisesti ja samalla kohottaa ilmastomyönteistä imagoaan mm:

 • pienentämällä oman yritystoiminnan ilmastohaittoja, päästöjään vähentämällä
 • kompensoimalla päästöjään sertifioiduilla päästövähennyshankkeilla

    

1. Suunnittele

Ensin tulee selvittää mistä yritystoiminnan merkittävimmät päästöt syntyvät.

Kun lähtötilanne on selvillä, toiminnan kehittämiselle on helpompaa asettaa yritykselle sopivat ilmastotavoitteet ja miettiä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Toimi

Yleisiä yritysten toteuttamia toimenpiteitä ovat mm.:

 • energiatehokkuuden parantaminen
 • omien energialähteiden korvaaminen uusiutuvilla
 • ajoneuvojen päästöjen tai liikematkustuksen vähentäminen
 • päästöjen kompensointi päästövähennyshankkeilla.

3. Markkinoi

Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia yrityksen vastuullisuudesta ja ympäristöasioista, ja siksi on tärkeää tiedottaa asiakkaille yrityksen ilmastomyönteisyydestä.

Tiedot kannattaa koota näkyvästi nettisivuille tai kertoa niistä esimerkiksi uutiskirjeessä.

On itsestään selvää, että ensisijaisena tavoitteena on vähentää omasta toiminnasta syntyviä päästöjä. Tosiasia kuitenkin on, että päästöjen nollaaminen ei ole aina mahdollista tai taloudellisesti järkevää. Tässä vaiheessa avuksi voidaan ottaa päästöjen kompensointi, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että rahoittamalla päästövähennyshankkeita,  ilmakehään päätyvät päästöt vähenevät fossiilisten polttoaineiden käytön vähentymisen tai uusien hiilinielujen avulla.

Ilmakehän kannalta päästöjä aiheuttavan toiminnan lähteellä tai sijainnilla ei ole merkitystä, koska maapallolla on vain yksi ilmakehä, johon sitä lämmittävät kasvihuonekaasut päätyvät. Ainoa ilmastotoimien kannalta merkityksellinen asia on, että kasvihuonekaasujen määrää vähennetään ilmakehässä vaikuttavasti ja pysyvästi.

Me Ilmastoavussa tarjoamme konkreettisen tavan päästöjen globaaliin vähentämiseen!

Me Ilmastoavussa teemme yksityisten, yritysten ja yhteisöjen päästöjen kompensointia, jotka toteutamme sertifioitujen päästövähennyshankkeiden avulla. Päästövähennyshankkeemme ovat Gold Standard sertifioituja, jota pidetään yleisesti laadukkaimpana päästövähennyshankkeita ohjaavana standardina.

Olennaisena osana työtämme on hankkeiden jatkuva laadunvalvonta, auditoimalla hankedokumentaation, kuten toteutussuunnitelmat ja seurantaraportit, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme vain laadukkaimpia hankkeita.

Käytössämme on laaja valikoima Gold Standard sertifioituja päästövähennys hankkeita. Lisäksi isompia, yli 1 000 tonnin määriä kompensoidessa, voimme käyttää myös UN Certified päästövähennyshankkeita. Muutama esimerkki käytetyistä hankkeista löytyy täältä.

Teemme asiakkaillemme myös hiilijalanjäljen laskentaa ja autamme ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien tavoitteiden määrittelyssä ja niistä viestimisessä.

Yritysten päästöjen kompensointi toteutetaan valitsemalla käytettävät päästövähennyshankkeet yhteistyössä asiakkaan kanssa. Päästökompensoinnille ei ole käytännössä ala- tai ylärajaa, vaan kompensoimme päästöjä kokoluokassa 1 - 1 000 000 tonnia CO2e.

Pienemmät määrät voi kompensoida vaivattomasti mm. verkkokauppamme vapaavalintaisilla tuotteilla. Yritysverkkokaupassamme on lisäksi tuotteet yritysten päästöjen laskentaan ja raportointiin.

Yhteistyömahdollisuuksia on yhtä paljon kuin yrityksiä. Voit esimerkiksi kompensoida:

 • Liikematkustuksen päästöt
 • Yrityksen virkistysmatkan päästöt
 • Seminaarin tai muun tapahtuman aiheuttamat päästöt
 • Yrityksen autojen päästöt
 • Tuotannon päästöt
 • Logistiikan päästöt
 • Kiinteistöjen päästöt
 • Yritysmuistamiset (voit esim. käyttää päästökompensointia joulumuistamisiin)
 • jne.

Ota yhteyttä, niin räätälöimme teille parhaiten sopivan konseptin.

-

Asiakkaitamme mm.