Kilpailu on kovaa ja erottuminen joukosta on entistä tärkeämpää.

Ilmastonmuutos on yhä enenevässä määrin voimakkaasti esillä niin mediassa, yleisessä keskustelussa kuin poliitikkojen puheissakin. Kuluttajien tietoisuus kasvaa ja valinnat kohdistuvat entistä useammin ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Yritykset ovatkin nyt valinnan edessä: mukaudutaanko ilmastokysymykseen passiivisesti vai toimiiko yritys vastuullisesti päästöjään vähentämällä ja vahvistetaanko samalla yrityksen ilmastomyönteistä imagoa niin, että se saadaan käännettyä kasvun ajuriksi ja kilpailueduksi.

Yritykset voivat toimia vastuullisesti ja samalla kohottaa ilmastomyönteistä imagoaan kahdella tavalla:

• pienentämällä oman yritystoiminnan ilmastohaittoja, päästöjään vähentämällä ja kompensoimalla niitä
• kehittämällä ilmastoystävällisiä ratkaisuja omien asiakkaidensa käyttöön.

    


 

1. Suunnittele

Ensin tulee selvittää mistä yritystoiminnan merkittävimmät päästöt syntyvät. Kun lähtötilanne on selvillä, toiminnan kehittämiselle on helpompaa asettaa yritykselle sopivat ilmastotavoitteet ja miettiä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yritysverkkokauppamme valikoimiin kuuluu myös yrityksen päästölaskenta raportti ja laajempi paketti, jossa päästölaskennan raportoinnin lisäksi esitellään toimenpidesuositukset.

      

2. Toimi

Yleisiä yritysten toteuttamia toimenpiteitä ovat mm.:

 • energiatehokkuuden parantaminen
 • omien energialähteiden korvaaminen uusiutuvilla
 • ajoneuvojen päästöjen tai liikematkustuksen vähentäminen
 • jäljelle jääneiden päästöjen kuten liikematkojen, logistiikan, kiinteistöjen päästöjen kompensointi päästövähennyshankkeilla.

3. Markkinoi

Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia yrityksen vastuullisuudesta ja ympäristöasioista, ja siksi on tärkeää tiedottaa asiakkaille yrityksen ilmastomyönteisyydestä. Tiedot kannattaa koota näkyvästi nettisivuille tai kertoa niistä uutiskirjeessä.

Päästökompensoinnin avulla mahdollistettujen hiilineutraalien palvelujen ja tuotteiden osalta tieto hiilineutraaliudesta kannattaa lisätä näkyvästi esimerkiksi tuotepakkaukseen tai palveluesitteisiin.

Miten me, Ilmastoavussa, voimme auttaa yrityksenne ilmastotavoitteiden toteutuksessa?

Teemme yksityisten, yritysten ja yhteisöjen päästöjen kompensointia, jotka toteutamme sertifioitujen päästövähennyshankkeiden avulla. Teemme asiakkaillemme myös hiilijalanjäljen laskentaa ja autamme ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien tavoitteiden määrittelyssä ja niistä viestimisessä.

Päästövähennyshankkeemme ovat Gold Standard- tai Gold Standard LUF-sertifioituja. Olennaisena osana työtämme on hankkeiden jatkuva laadunvalvonta, auditoimalla hankkeiden dokumentaation, kuten toteutussuunnitelmat ja seurantaraportit, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme vain laadukkaimpia hankkeita.

Käytössämme on noin 180 Gold Standard sertifioitua päästövähennys hanketta. Lisäksi isompia, yli 1 000 tonnin määriä kompensoidessa, voimme käyttää myös YK:n alaisia päästövähennyshankkeita. Muutama esimerkki käytetyistä hankkeista löytyy täältä.

Yritysten päästöjen kompensointi toteutetaan valitsemalla käytettävät päästövähennyshankkeet yhteistyössä asiakkaan kanssa. Päästökompensoinnille ei ole käytännössä ala- tai ylärajaa, vaan kompensoimme päästöjä kokoluokassa 1 - 1 000 000 tonnia CO2e. Pienemmät määrät voi kompensoida vaivattomasti mm. verkkokauppamme vapaavalintaisilla tuotteilla. Yritysverkkokaupassamme on lisäksi tuotteet yritysten päästöjen laskentaan ja raportointiin.

Yhteistyömahdollisuuksia on yhtä paljon kuin yrityksiä. Voit esimerkiksi kompensoida:

 • Liikematkustuksen päästöt
 • Yrityksen virkistysmatkan päästöt
 • Seminaarin tai muun tapahtuman aiheuttamat päästöt
 • Yrityksen autojen päästöt
 • Tuotannon päästöt
 • Logistiikan päästöt
 • Kiinteistöjen päästöt
 • Yritysmuistamiset (voit esim. käyttää päästökompensointia joulumuistamisiin)
 • jne.

Ota yhteyttä, niin räätälöimme teille parhaiten sopivan konseptin.