Ilmastonmuutos

Kasvihuoneilmiö

Ilmakehämme toimii kuten kasvihuone. Ilmakehässä olevat kaasut päästävät läpi auringonsäteet, mutta estävät osaa lämmöstä karkaamasta takaisin avaruuteen. Ilmiö mahdollistaa elämän maapallolla. Ihmisen toiminnan seurauksena lämmön karkaamista estävät kaasut lisääntyvät kuitenkin jatkuvasti, koska tuotamme valtavia määriä kasvihuonekaasuja, kuten hiilidioksidia.

Suurin hiilidioksidipäästöjen lähde on fossiilisten polttoaineiden käyttö. Kivihiili, öljy ja maakaasu ovat sitoneet itseensä hiiltä miljoonien vuosien kuluessa, ja viimeisen parinsadan vuoden aikana ihmisen toiminta on vapauttanut tätä hiiltä ilmakehään kiihtyvällä tahdilla.

Ihmiskunta tarvitsee sähköä, lämpöä rakennuksiin ja polttoainetta autoihin sekä tuotteita, joiden tuottamiseen tarvitaan energiaa. Valtaosa tästä energiasta tuotetaan fossiilisia polttoaineita polttamalla.

Asuminen, liikkuminen ja ruoka ovat suurimmat yksityisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat.

Ihmisten aikaansaama ilmastonmuutos on niin äkillinen ja voimakas, että luonnolla on vaikeuksia sopeutua muutoksiin.

  

  

  

  

Ilmastonmuutoksen seuraukset

Ilmaston ääri-ilmiöt

Ilmaston ääri-ilmiöt
Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan lämpenemisen myötä valtamerien pinnan arvioidaan kohoavan 10–90 senttimetrillä vuoteen 2100 mennessä. Tämä johtuu sekä veden lämpölaajenemisesta että jäätiköiden sulamisesta. Pinnan nousulla saattaa olla tuhoisat vaikutukset alaville rannikkoalueille, koralliriutoille ja atolleille.

Ilmaston lämpeneminen vaihtelee eri alueilla, ja samoin myös ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat alueittain. Sademäärä kasvaa joillakin alueilla, mutta vähenee toisaalla.

Sadot pienenevät useimmilla trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla lämpötilan nousun takia ja niillä keskileveysasteen alueilla, missä lämpötilan nousu on keskimääräistä suurempi.

Yhä useammat ihmiset altistuvat vakaville taudeille, kuten malarialle ja koleralle. Lisäksi ihmisiä kuolee yhä enemmän kuumuuden aiheuttamaan stressiin, ja kulkutaudit lisääntyvät.

Puuntuotanto kasvaa kestävästi hoidetuilla metsäalueilla, joskin tuottoa verottavat metsäpalot kuivuuden ja myrskytuhot myrskyjen lisääntyessä. Myös metsätuholaisten uskotaan leviävän laajemmalle.

Monet ekosysteemit vaarantuvat erityisesti rannikoilla, vuoristoissa ja napa-alueilla. Kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät pohjoisemmaksi, jolloin joistakin lajeista tulee uhanalaisia elinympäristön muuttuessa liikaa.