-

Gold Standard on WWF:n perustama sertifiointistandardi hiilidioksidipäästöjen vähentämishankkeille.

Gold Standard ja Gold Standard LUF sertifiointi varmistaa, että päästövähennyshankkeet, todellisuudessa vähentävät hiilidioksidipäästöjä.

Olennaisena osana Gold Standard hankkeita ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), eli hankkeet ottavat päästöjen vähentämisen lisäksi, tasavertaisesti huomioon ympäristön, talouden ja paikallisen yhteisön ihmiset.

Hankkeet tuottavat todennettuja päästövähennyksiä (Verified Emission Reduction = VER). Yksi VER vastaa yhtä tonnia CO2e päästöjä.

Huom! Kaikki yksityisasiakkaiden kompensoinnit (poislukien kotimaan metsänistutushanke) toteutetaan Gold Standard sertifioiduin hankkein.

 


 

YK-sertifioituja päästövähennyksiä tuotetaan ilmastoystävällisistä hankkeista, joita kutsutaan puhtaan kehityksen mekanismiksi (CDM). CDM-hankkeet toteutetaan kehitysmaissa ja edistävät niiden kestävää kehitystä (SDGs). Kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden toimesta vuonna 2015.

CDM-hankkeissa noudatetaan tiukkoja teknisiä standardeja ja niitä valvotaan tarkasti kansainvälisen seuranta-, raportointi- ja todentamisprosessin avulla.

Hankkeet tuottavat sertifioituja päästövähennyksiä (Certified Emission Reduction = CER). Yksi CER vastaa yhtä tonnia CO2e päästöjä. 

Huom! YK:n sertifioimia hankkeita voimme käyttää, asiakkaan kanssa erikseen sovittaessa, yli 1000 tonnin kompensoinneissa.

 


 

 

ILMASTOAPU hankkeet on kotimaahan perustamamme päästövähennyshankkeet, joista ensimmäisenä Kotimaan metsänistutushanke. Suunnitteilla on myös aurinkoenergia- ja biokaasuhankkeiden perustaminen.

Hankkeiden päästövähennyksen laskenta perustuu kotimaisten tutkimuslaitosten kuten, VTT ja LUKE sekä yliopistojen suorittamiin tutkimuksiin hankemenetelmän päästövähennys vaikutuksista. Esimerkiksi kotimaan metsänistutushankkeen päästövähennys perustuu LUKEn tutkimukseen metsän toiminnasta hiilinieluna. 

Hankkeiden ensisijainen tarkoitus on hiilidioksidipäästöjen vähennys tai hiilinieluna toimiminen. Hankkeet vastaavat lisäksi lukuisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG).

 

 


 

Esimerkkejä käytetyistä hankkeista.